Puxing.cz eShop

Výrobci

Newsletter

Přehled kmitočtů pro radiostanice (tyto informace mohou být zastarelé, proto doporučujeme vyhledat si aktuální info na internetu):

 

PMR frekvence pro Evropu:


(PMR Freq.)--8 kanálů
Max. výkon do 0,5 W !


Kanál  Frekvence ( MHz ):
1        446.00625
2        446.01875
3        446.03125
4        446.04375
5        446.05625
6        446.06875
7        446.08125
8        446.09375
Pro ladění radiostanice je nutný kmitočtový krok 6.25kHz a zdvih max 12,5 kHz.

* Všechny námi prodávané radiostanice ve verzích UHF, či dualband, jsou kompatibilní s PMR frekvencemi.

 

 

Sdílené kanály ČR:

Bez jakékoli další evidence a zpoplatňování u povolujícího orgánu:


(informace z GP - 05 -1994)
Kmitočty v pásmech stanovených pro pozemní pohyblivou službu (RSK)
RSK mohou být provozovány pouze jako přenosné.
Platí pouze na území České republiky.


Provozní kmitočty určené pro RSK s výkonem do 1 W:


Pásmo 170 Mhz (2m):
172.725MHz
173.050MHz


Pásmo 450 Mhz (70cm):
449.770MHz
449.810MHz


Provozní kmitočty určené pro RSK s výkonem do 5 W:


Pásmo 170 MHz:
172.650MHz
172.950MHz
172.975MHz


Pásmo 450 MHz:
448.490MHz
448.570MHz
448.610MHz

 

Provoz radiostanic na společných kmitočtech nemá zajištěnou ochranu proti rušení působenému
jinými telekomunikačními a rádiovými zařízeními provozovanými v souladu se zákonem
č.110/1964 Sb., o telekomunikacích, ve znění zákona č. 150/1992 Sb. a navazujícími
předpisy. Veškeré kmitočty, na kterých jsou provozovány vysílací rádiové stanice na základě tohoto generálního povolení (GP - 05 -1994), jsou považovány za sdílené. Případy rušení jsou povinni řešit provozovatelé RSK vzájemnou dohodou.

 

 

Kmitočty 145-470Mhz:

Přehled kmitočtů a uživatelů VHF a UHF od 145 do 470MHz (dle dostupných informací):


kmitočet  -  odskok         rastr       modulace       provoz        uživatelé


VHF:
145,200 - 145,5875 12,5                               NFM    simplex     Radioamatéři, pásmo 2 metry
145,600 - 145,7875 -0,6 12,5                         NFM    převaděč  Radioamatéři, pásmo 2 metry
148,600 - 148,925 25,0                                 NFM  převaděč    Energetika
150,050 - 150,975 25,0                                 NFM    simplex    ČD I
152,950 - 153,550 25,0                                 NFM    simplex    ČD II
155,525 - 157,425 -4,5 12,5                           NFM    převaděč Různí a říční plavba
157,450 - 158,375 25,0                                  NFM    simplex   ČD III
161,500 - 162,025 -4,6 25,0                           NFM    převaděč Říční plavba
165,525 - 166,9875 -4,5 12,5                         NFM    převaděč  Různé služby
167,050 - 168,450 -4,5 12,5                           NFM    převaděč  Hasiči, záchranná sl. a další
169,000 - 169,350 12,5                                  NFM    simplex    Hasiči
169,775 - 170,450 12,5                                  NFM    simplex    Měst.doprava, měst.policie
173,675 - 173,925 různý 12,5                         NFM    převaděč  Hasiči


UHF:
420,000 - 422,500 -10,0 CDMA duplex UFON CDMA
423,000 - 425,000 -10,0 25,0 NFM duplex VAM směrové spoje
433,400 - 433,575 25,0 NFM simplex Radioamatéři pásmo 70 cm
438,650 - 439,425 -7,6 25,0 NFM převaděč Radioamatéři pásmo 70 cm
440,000 - 446,000 25,0 NFM sim./přev. Armáda ČR / Ministarstvo vnitra
446,00625-446,09375 6,25 NFM simplex PMR pásmo 8 kanálů
448,010 - 449,990 20,0 NFM simplex Bezp.služby,Měst.policie a další
460,010 - 461,310 -10,0 20,0 NFM převaděč Energetika,Bezp.služby a další
461,310 - 465,730 -10,0 20,0 CDMA duplex CDMA O2
465,750 - 467,370 -10,0 20,0 NFM převaděč Trunky (vícekanálové převaděče)
467,400 - 468,450 různý 25,0 NFM duplex ČD (v klidu nosná a tón)
468,470 - 469,990 -10,0 20,0 NFM převaděč Plynárny,Energetika a další

 

 

FRS - Family Radio Service


FRS je pásmo v UKV (UHF), které slouží pro komunikaci rodin, přátel, ale lze jej využít i pro
potřeby firmy.
Pro provoz v tomto pásmu není v zahraničí třeba žádné licence ani povolení, není vyžadována jakákoliv registrace, uživatelé mohou mít libovolný věk a národnost.
Pro provoz v tomto pásmu je potřeba pro tyto účely schválená radiostanice podle směrnic FCC.


Tyto přístroje mohou uživatelé požívat na uzemí 50-ti států USA, Washingtonu, Karibského moře a americké části Tichého oceánu, také však v ostatních státech, které nemají tyto frekvence vyhrazeny zákonem pro jiné uživatele.


FRS má dosah kolem jedné míle a je vlastně obdoba evropského PMR, platí pro něj i podobná
pravidla jako na PMR, tj. Maximální výkon 0,5 W, anténa musí být neodjímatelnou a pevnou
součástí přístroje, stance se nesmí nijak upravovat, nahrazovat, či jiným nepovoleným
způsobem zvyšovat dosah. Nesmí se připojovat externí anténa/y a přístroj musí být schválený pro provoz dle FCC.


V následující tabulce jsou uvedeny kanály a frekvence používané v pásmu FRS:


Kanál Frekvence
1 462.5625             
2 462.5875             
3 462.6125
4 462.6375
5 462.6625
6 462.6875
7 462.7125
8 467.5625
9 467.5875
10 467.6125

11 467.6375
12 467.6625
13 467.6875
14 467.7125


Kanál č. 1 je používán převážně jako svolávací, ale firmy, které mají jednokanálová zařízení
vysílající pouze na tomto kanále jej svým provozem občas blokují.
Pro následnou komunikaci se používají ostatní kanály 2-14. Žádný z kanálů není vyhrazen pro
tísňová volání a nejlepší způsob, jak se dovolat pomoci je výzvou na kanále č. 1.
Za zmínku taky stojí, že kanály 1-7 jsou sdíleny s jiným pásmem, které se nazývá GMRS.

 

Převaděče:


Seznam převaděčů v ČR naleznete na této adrese:

http://www.prevadece.cz/seznam.php

 


DomůDomů

Košík  

(prázdný)